Zaśpiewali Żasmin i Okudżawę

Na portalu “Zamosconline.pl” pojawił się artykuł o I Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Rosyjskiej, który się odbył 22 kwietnia br. w Zespole […]

Zaśpiewają piosenki rosyjskie

Z inicjatywy Lidii Sternik oraz Beaty Panas, nauczycieli języka rosyjskiego w zamojskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, właśnie w tej […]