wolne miejsca

GIMNAZJALISTO!!! Posiadamy jeszcze wolne miejsca w następujących typach szkół: Liceum Ogólnokształcące (straż graniczna i służba celna) Technikum Czteroletnie (technik budownictwa, technik geodeta,technik informatyk, technik technologii żywności) Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) Uczniom z orzeczeniem proponujemy naukę w klasach integracyjnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej.  

Opublikowany w Inne

Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl