Karta Szkolna z BZWBK

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”). System testujemy już od początku roku szkolnego i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni.

W ramach projektu w budynku szkoły zainstalowany został system kontroli dostępu obsługiwany przez zbliżeniowe karty. Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, kart wejścia do bursy, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu). Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywa Bank, więc nie obciążają one gminy, szkoły, rodziców ani uczniów. 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymują wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Osobom nieposiadającym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogą otworzyć pracownicy szkoły (portierni), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi.

Po stronie szkoły podejmowane są decyzje, które wejścia i pomieszczenia objąć systemem (np. pokój nauczycielski). Podobnie  ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi. Na kartach szkolnych umieszczony jest indywidualny wizerunek zawierający elementy wyróżniające naszą szkołę wśród innych placówek (nazwa, logo) co sprawia, że karty pełnią funkcję szkolnego  identyfikatora.

 


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl