Szkoła Policealna

Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Policealnej na kierunku Technik informatyk i Technik administracji (matura nie jest wymagana). Rekrutacja trwa.


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl