Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

15.12.2017 r. w  Oddziale Rejonowym PCK w Zamościu odbył się XXVI etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem olimpiady było:

  • wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie;
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia;
  • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  • inspirowanie młodzieży do podejmowania różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Karolina Włodarczyk uczennica kl 1 TGŻ reprezentowała naszą szkołę i zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Gratulujemy!


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl