Nauczyciele wspomagający

klasa nauczyciel wspomagający
1mk Aleksandra Swatowska
1km Anna Malec
2kmf Urszula Palak
3km Patrycja Tchórz
3kf Izabela Nabożna
2TI Ewa Żybura
3TBI Sylwia Humenna
3TIB Monika Uchymiak
2LO Ewa Kostrubiec
1TIG Katarzyna Sachajko