3 listopada 2016

Kucharz

Wróć do listy zawodów

Kucharz przygotowuje różne potrawy, ciasta, napoje i desery. Przechowuje żywność oraz wydaje potrawy
i napoje.
 Sporządza potrawy i napoje
Przechowuje żywność
Sporządza i ekspediuje potrawy i napoje
Kontakt z innymi
 • Niezbędna jest wrażliwość estetyczna i smakowa.
 • Najczęściej będziesz pracować w zespole.
 • Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.
 • Praca kucharza ma charakter zrutynizowany, lecz może zdarzyć się sytuacja, w której klient poprosi o przygotowanie nietypowego dania.
 • Praca ta wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie ludzi spożywających przygotowane przez Ciebie potrawy.
 • W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.
Kariera edukacyjna
 • Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Przydatne są uzdolnienia plastyczne, które wykorzystuje się przy projektowaniu rozmieszczania potraw na półmiskach czy dekorowaniu różnorodnych wyrobów kulinarnych.
 • Warto rozwijać swoją wiedzę z zakresu dietetyki i zdrowej żywności.
Warunki pracy
 • Praca kucharza odbywa się w stałych godzinach, w systemie zmianowym. Przeciętnie wynosi od 6 do 9 godzin dziennie (najczęściej jest to ośmiogodzinny dzień pracy). Często może trwać od 12 do 16 godzin, także w niedzielę i święta, dni wolne (np. przy przygotowywaniu przyjęć okolicznościowych, bankietów). Godziny pracy mogą ulegać wydłużeniu szczególnie w sezonie turystycznym z uwagi na zwiększoną liczbę klientów korzystających z usług gastronomicznych.
 • Cały dzień będziesz pracować na stojąco, w pomieszczeniach zamkniętych o wysokiej temperaturze, wilgotności i hałasie.
 • Praca wymaga chodzenia oraz podnoszenia i przenoszenia np. ciężkich naczyń.
Kariera zawodowa
 • Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz może być zatrudniony również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.
 • W wyniku zdobytego doświadczenia może awansować na stanowisko szefa kuchni.

 

kuimg1

Kucharz zajmuje się przyrządzaniem różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, a nawet ciast i deserów. Jednak wbrew najczęstszym skojarzeniom jego praca nie sprowadza się tylko do zapewnienia posiłków. Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Ponadto dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzania potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji.

W pracy kucharza najistotniejszy jest dobry, niepospolity smak. Istotne są też wyobraźnia, zmysł estetyczny i poczucie elegancji, gdyż sposób podania potrawy jest równie ważny jak jej smak. Cenne cechy to samodzielność i inicjatywa, która pozwoli na opracowanie nowych potraw.

Praca w kuchni wymaga podzielności uwagi i zdolności przerzucania się z jednej czynności na drugą, gdyż często w kuchni przygotowuje się kilka dań jednocześnie. Taki charakter pracy wymusza trwanie przez większość czasu w pozycji stojącej i przemieszczania się po całej kuchni. Kucharz powinien mieć dobrą pamięć, gdyż w codziennej pracy wertowanie przepisów przy każdym daniu praktycznie uniemożliwiłoby sprawną pracę. Ponadto powinien być dokładny.

Osoba po uzyskaniu dyplomu z tego kierunku może podjąć pracę jako kucharz w hotelach, restauracjach i innych publicznych miejscach żywienia, jak też na statkach, w pociągach pasażerskich i domach prywatnych. 

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl