3 listopada 2016

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wróć do listy zawodów

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje montaż systemów suchej zabudowy, roboty
malarsko-tapeciarskie oraz roboty
posadzkarskie i okładzinowe.
 Montuje systemy suchej zabudowy
Wykonuje roboty malarskie
Wykonuje roboty tapeciarskie
Wykonuje roboty posadzkarskie
Wykonuje roboty okładzinowe
Kontakt z innymi
  • W zależności od miejsca zatrudnienia będziesz pracować samodzielnie lub w zespole.
  • Będziesz wykonywać rutynowe, powtarzające się czynności.
Kariera edukacyjna
  • Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania.
Warunki pracy
  • Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle 6–9 godzin dziennie. Czasami będziesz musiał się liczyć z koniecznością zaakceptowania pracy zmianowej, szczególnie w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych czy remontowych.
  • Roboty będziesz wykonywać w większości wypadków we wnętrzach budynków. Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych.
  • Będziesz pracować najczęściej w długotrwałej pozycji stojącej z uniesionymi rękami. Często pracę będziesz wykonywać na wysokości, na rusztowaniach lub drabinie.
  • Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.
Kariera zawodowa
  • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych.
  • Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.

W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: wykonywaniem wykończeniowych robót murarskich, wykonywaniem tynków, wykonywaniem okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń.

„Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników kształcących się dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, jak choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl