28 kwietnia 2017

Opiekun osoby starszej

Wróć do listy zawodów

Opiekun osoby starszej udziela pomocy oraz świadczy usługi opiekuńczo-wspierające osobom starszym, niesamo-
dzielnym, samotnym i przewlekle chorym.
 Organizuje prace opiekuńczo-wspierające u osoby starszej
Wykonuje czynności opiekuńczo-wspierające u osoby starszej
Aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej
Współpracuje z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
Kontakt z innymi
  • Będziesz pracować samodzielnie lub z zespołem terapeutów, pielęgniarek, rehabilitantów oraz współpracować z lekarzem i członkami rodzin, urzędnikami.
  • Twoja praca nie będzie zrutynizowana.
  • Praca w tym zawodzie wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo osób starszych.
  • W tym zawodzie kontakty z ludźmi są bardzo częste i mogą nieść duże ryzyko powstawania konfliktów.
  • Najistotniejsze cechy w tym zawodzie to umiejętność nawiązywania kontaktów, życzliwość i uprzejmość.
Kariera edukacyjna
  • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej.
Warunki pracy
  • Będziesz wykonywać pracę na zmiany, a czas pracy wynika z umowy zawartejz pracodawcą (od 8 do 24 godzin na dobę).
  • Przeważnie będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ze względu na wiek, związane z tym choroby, ograniczenia ruchowe podopiecznych musisz być odporny na wysiłek fizyczny oraz psychiczny.
  • Ze względu na konieczność ciągłej opieki nad osobą starszą najczęściej musisz zamieszkać w jej domu.
Kariera zawodowa
  • Pracę znajdziesz w domach, w których zamieszkują samotnie osoby starsze. Możesz także pracować w domach opieki społecznej, szpitalach, hospicjach i innych placówkach sprawujących opiekę nad osobami starszymi, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach społecznych (Caritas, PCK), a także prowadzić własną firmę.

 

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa powoduje, że coraz więcej jest ludzi starszych, potrzebujących opieki. W całej Europie powstają wciąż nowe domy seniora i prywatne agencje opiekunów. Jeśli chcesz zdobyć pożyteczny zawód, który wiąże się z pomaganiem innym i w którym nie będziesz miał problemów ze znalezieniem zatrudnienia, wybierz ten kierunek.

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl