14 maja 2017

Służba celna

Wróć do listy zawodów

 

Innowacja – służba celna

Cele edukacyjne:

 1. Przygotowanie uczniów do pełnienia służby celnej oraz kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach.
 2. Przekazanie wiedzy z zakresu przepisów celnych niezbędnej do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych w podstawowej grupie stanowisk.
 3. Kształtowanie u młodzieży odporności psychicznej, dyscypliny oraz umiejętności współdziałania i kierowania zespołem.
 4. Przekazanie niezbędnych wiadomości dotyczących Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, środków taryfowych, wartości celnej, reguł pochodzenia towarów, środków i ograniczeń pozataryfowych.
 5. Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących: obowiązków organów podatkowych związanych z poborem podatków, zasad oznaczania wyrobów znakami akcyzy, oraz szczególnego nadzoru podatkowego
 6. Wyposażenie uczniów w podstawy wiedzy zawodowej z zakresu Kodeksu karnego skarbowego i prawa dewizowego.
 7. Przekazanie wiedzy niezbędnej do pobudzenia wrażliwości i świadomości moralnej przyszłego funkcjonariusza celnego.
 8. Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do ojczyzny i jej tradycji, przygotowanie do udziału w życiu społecznym i zawodowym.
 9. Kształtowanie zewnętrznego wizerunku oraz promocja Służby Celnej.

Na podstawie powyższej innowacji pedagogicznej została utworzona  klasa mundurowa o profilu  “służba celna”.

Służba Celna jest jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, realizacji polityki celnej a w szczególności: 

 • nadawania towarom przeznaczenia celnego,
 • wymiar i pobór podatku od towaru i usług z tytułu importu towarów,
 • wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców,
 • współdziałanie przy realizacji wspólnej Polityki Rolnej,
 • współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej, 

 

JEŻELI NIE BOISZ SIĘ rygoru mundurowego, zdobywania wiedzy, ewentualnej pracy na granicy, kontaktu z ludźmi – to dobrze trafiłeś. PRZYJDŹ DO ZSP Nr4.  

 

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl