14 maja 2017

Straż graniczna

Wróć do listy zawodów

 

Innowacja – straż graniczna
Cele edukacyjne:

 1. Nauczanie przedmiotu “Straż Graniczna” powinno służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów, przygotowaniu ich do kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych, w tym MON i MSWiA.
 2. Nauczanie przedmiotu ma na celu wstępne zapoznanie uczniów z problematyką ochrony granic RP, kształtowanie postaw i działań skierowanych na rzecz zachowania ich nienaruszalności.
 3. Przygotowanie uczniów do podjęcia samodzielnej decyzji o wyborze kształcenia zawodowego, a następnie w formacjach zmilitaryzowanych.
 4. Zapoznanie uczniów z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Straży Granicznej, pobyt osób w strefie nadgranicznej oraz z zasadami przekraczania granicy państwowej.
 5. Kształtowanie racjonalnych zachowań w sytuacjach kryzysowych i w obliczu zagrożenia.
 6. Kształtowanie umiejętności współdziałania, działania w zespole i zdolności podporządkowania się innym, dyscypliny, systematyczności, kontroli własnych
  zachowań.
 7. Rozwijanie postaw patriotycznych, poszanowania tradycji i symboliki narodowej oraz przestrzegania prawa.

Na podstawie powyższej innowacji pedagogicznej została utworzona  klasa mundurowa o profilu  “straż graniczna”.

Do ochrony granicy państwa na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego służy umundurowana i uzbrojona formacja, wyposażona w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny – to STRAŻ GRANICZNA.

Nasza szkoła prowadzi zajęcia w formie kursu, który przygotowuje uczniów pod względem teoretycznym i praktycznym do służby w tej formacji z zachowaniem zasad dyscypliny. Zajęcia prowadzone są głównie w formie praktycznej przez wysokiej klasy specjalistów, a jest to między innymi: 

 • musztra indywidualna i zespołowa,
 • szkolenie bojowe na poligonie,
 •  strzelanie sportowe i bojowe,
 • blok zajęć specjalistycznych na placówkach „SG”,
 • patrolowanie granicy (lądowej i wodnej),
 • poznawanie sprzętu będącego na wyposażeniu „SG”,
 • obóz militarno-survivalowy itp

 

Nasz profil to duża szansa na późniejszą pracę w Straży Granicznej – poprzez to, że jesteśmy wschodnią granicą UE. 

 

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY CIEKAWYM KIERUNKIEM i NIE BOISZ SIĘ WYZWAŃ – to „SG” JEST DLA CIEBIE !!!!!      

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl