28 kwietnia 2017

Tapicer

Wróć do listy zawodów

Tapicer wykonuje meble i inne wyroby tapicerowane, prace dekoratorskie oraz naprawy wyrobów
tapicerowanych.
 Tapicer wykonuje meble i inne wyroby tapicerowane, prace dekoratorskie oraz naprawy wyrobów tapicerowanych.
Wykonuje prace tapicerskie
Wykonuje naprawy i renowacje wyrobów tapicerowanych
Kontakt z innymi
  • Twoja praca może mieć charakter indywidualny i zespołowy, w zależności od miejsca jej wykonywania.
  • Jeżeli będziesz pracować przy produkcji mebli na skalę przemysłową, wówczas będziesz działać w zespołach, natomiast w zakładzie rzemieślniczym lub prowadząc taki zakład – najczęściej indywidualnie, wykonując samodzielnie wszystkie czynności zmierzające do otrzymania produktu końcowego.
  • Będziesz wykonywać czynności zawodowe w bardzo dużym stopniu zrutynizowane, powtarzające się.
Kariera edukacyjna
  • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna.
  • Wskazane są uzdolnienia artystyczne w zakresie rysunku i projektowania.
Warunki pracy
  • Będziesz pracować od 6 do 12 godzin w stałych porach, w ciągu dnia. Czasem będziesz musiał pracować dłużej i w różnych porach dnia, nawet nocy, wykonując zlecenia terminowe.
  • Będziesz pracować w halach produkcyjnych.
  • Będziesz pracować w pozycji stojącej lub siedzącej.
Kariera zawodowa
  • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących i naprawiających wyroby tapicerowane.
  • Możesz też pracować w pracowniach dekoratorskich planów filmowych i teatralnych oraz prowadzić własny zakład tapicerski.

Tapicer należy do zawodów o charakterze rzemieślniczym. Ów zawód ma dość długą historię i do dnia dzisiejszego ma on duże powodzenie. Wynika to z tego, że wykonywana przez niego praca cieszy się obecnie rosnącym zapotrzebowaniem.

Do obowiązków tapicera należy tapicerowanie (oraz naprawa tapicerki) mebli, samochodów i innych wyrobów. Jednak praktyczny zakres posiadanych kompetencji tapicera jest dużo szerszy.

Tapicerowanie mebli – jest to podstawowe zadanie tapicera. Chyba każdy posiada w swoim domu kanapy, wersalki czy fotele obite tapicerką. Ta z czasem zużywa się i niszczeje. Zadaniem tapicera jest naprawa takiej tapicerki lub całkowita jej wymiana. Dotyczy to zarówno mebli na podłożach twardych, jak i miękkich. Co więcej, rzemieślnicy ci zajmują się również renowacją mebli, zwłaszcza tych zabytkowych. W przypadku tych mebli tapicer zachowuje dawne metody wytwarzania tapicerki.

 

Patronat nad klasą objęła firma INTERKRES, która chętnie zatrudni naszych absolwentów!

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl