3 listopada 2016

Technik budownictwa

Wróć do listy zawodów

Technik budownictwa organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich
przebudową i rozbiórką.
 Wykonuje i kontroluje roboty konstrukcyjno–budowlane
Wykonuje murowane konstrukcje budowlane
Wykonuje konstrukcje żelbetowe monolityczne
Montuje konstrukcje budowlane

Organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
Organizuje roboty budowlane stanu surowego
Organizuje roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych
Organizuje roboty związany z rozbiórką obiektów budowlanych
Sporządza kosztorysy robót budowlanych
Kontakt z innymi
 • Będziesz pracować przede wszystkim w zespole.
 • Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru.
 • Będziesz wykonywać pracę bardzo urozmaiconą.
 • Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.
Kariera edukacyjna
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych.
 • Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
Warunki pracy
 • Będziesz pracować najczęściej 8 godzin, głównie na placu budowy, w laboratorium, biurze, magazynach, warsztatach remontowych.
 • Będziesz musiał docierać w  każde miejsce na placu budowy, wymaga to nieustannego przemieszczania się wśród ciężkich maszyn czy samochodów transportowych.
 • Będziesz przebywać zarówno na wysoko położonych rusztowaniach, jak i w wykopach o głębokości nawet kilku pięter.
 • Wymagana jest dyspozycyjność. Możesz pracować poza miastem, w dużej odległości od stałej siedziby firmy, nawet za granicą.
Kariera zawodowa
 • Pracę znajdziesz w  przedsiębiorstwach budowlanych, pracowniach konserwacji zabytków, spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach gminy, biurach projektów, instytutach naukowo-badawczych, hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych.
 • Możesz pracować za granicą.
 • Najważniejszym etapem Twojej kariery zawodowej będzie zdobycie uprawnień budowlanych, co pozwoli na uzyskanie pełnej samodzielności i pracę na stanowiskach kierowniczych.
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje zawodowe:
 • K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 • K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie  dokumentacji przetargowej.

ttzimg1Zawód – technik budownictwa – jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów zawodowych, takich jak: podstawy budownictwa, dokumentacja budowlana, konstrukcje budowlane, kosztorysowanie, technologia budownictwa, organizacja robót budowlanych, język obcy zawodowy. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach budowlanych w kraju i zagranicą.

tbimg3Jako absolwent tego kierunku będziesz uczestniczył w robotach budowlanych, będziesz prowadził dokumentację budowy, będziesz przygotowywał i kontrolował produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa i sprawował nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej.

Ponadto, jeżeli uzyskasz tytuł technika budownictwa będziesz mógł sporządzać kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonywać inwentaryzacje budowlane. 

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ  TECHNIK BUDOWNICTWA

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl