28 kwietnia 2017

Technik budowy dróg

Wróć do listy zawodów

Technik budowy dróg organizuje i koordynuje roboty związane
z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów
mostowych.
 Obsługuje maszyny i urządzenia drogowe
Konserwuje maszyny i urządzenia drogowe
Wykonuje roboty ziemne
Wykonuje nawierzchnie drogowe

Organizuje roboty związane z budową dróg i obiektów inżynierskich
Organizuje roboty związane z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich
Kosztorysuje roboty drogowe
Kontakt z innymi
  • Będziesz pracować w zespole.
  • Będziesz organizować i kierować pracą zespołu.
  • Będziesz ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych.
Kariera edukacyjna
  • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: mechanik maszyn i urządzeń drogowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.
Warunki pracy
  • Będziesz pracować w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych lub w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Będziesz pracować często na wysokości na rusztowaniach i pomostach.
Kariera zawodowa
  • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektów dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach Obrony Cywilnej Kraju, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych.
  • Możesz założyć własną firmęia.

 

W sektorze drogownictwa oferowana jest największa ilość miejsc pracy w naszym państwie, ponieważ modernizacja i budowa nowych sieci dróg to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych kraju.
Na to przedsięwzięcie przeznaczane są największe ilości funduszy Unijnych. Wybierając ten kierunek zdobędziesz dobry i poszukiwany zawód na rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDYNA, W REGIONIE ZAMOJSKIM, SZKOŁA TEGO TYPU !

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl