14 maja 2017

Technik gazownictwa

Wróć do listy zawodów

Technik gazownictwa prowadzi prace związane z budową, modernizacją oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych. Przeprowadza remonty sieci i instalacji gazowych,
lokalizuje i usuwa awarie.
 Organizuje roboty związane z budową i eksploatacją sieci gazowych
Organizuje roboty związane z budową sieci gazowych
Organizuje roboty związane z eksploatacją sieci gazowych

Organizuje roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Organizuje roboty związane z montażem instalacji gazowych
Organizuje roboty związane z eksploatacją instalacji gazowych
Kontakt z innymi
 • Będziesz pracować z ludźmi, a intensywność kontaktów będzie zależeć od rodzaju firmy i zajmowanego stanowiska.
 • Możesz reprezentować firmę na zewnątrz, wobec klientów.
 • Powinieneś cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi i współdziałania z nimi.
 • Przydatna będzie w pracy odporność na stres związany z kontaktami ze zdenerwowanymi klientami oraz występowaniem awarii.
 • Będziesz wykonywać zróżnicowaną pracę.
Kariera edukacyjna
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych.
Warunki pracy
 • Będziesz pracować zazwyczaj w systemie jednozmianowym. Tylko w pogotowiu gazowym praca będzie trzyzmianowa i konieczna w dni wolne od pracy.
 • Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych w biurze, oraz w miejscach wykonywania prac instalacyjnych, mieszkaniach prywatnych, na budowach oraz na zewnątrz. Pracując poza budynkami będziesz narażony na działanie czynników atmosferycznych: mrozu, upału, deszczu, wiatru.
 • Będziesz pracować w pozycji stojącej lub pochylonej.
 • Praca wymagać będzie podnoszenia i przenoszenia kilkukilogramowych ciężarów.
Kariera zawodowa
 • Pracę znajdziesz w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających paliwa gazowe, w przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych, w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych, jednostkach nadzoru budowlanego, w administracjach budynków mieszkalnych, w zakładach rzemieślniczych, w biurach projektowych.
 • Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Sieci gazowe są niezbędne do rozprowadzenia gazu do obiektów budowlanych, w tym wszystkich budynków, niezależnie od ich przeznaczenia. Instalacje gazowe są integralną częścią większości obiektów budowlanych, w tym wszystkich budynków. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników gazownictwa, których wiedza i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia standardów jakości i bezpieczeństwa infrastruktury podziemnej terenu oraz technicznego wyposażenia budowli i budynków. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.

W wyniku analizy sytuacji gospodarczej naszego kraju oraz sytuacji istniejącej na rynku pracy i wynikającymi z nich potrzebami wprowadzenia zmian istnieje znaczne zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych pracowników branży gazownictwa. Coraz większe zapotrzebowanie na nośniki energii czyste ekologicznie, takie jak gaz ziemny, powoduje coraz szybszy rozwój sektora gazowniczego w Polsce. Rozwój gospodarki, jak również podniesienie stopy życiowej przyczyniają się do rozwoju sieci gazowniczej, zwiększenia zapotrzebowania na gaz przez zarówno indywidualnych odbiorców, jak i przez przemysł. Prognozy zużycia gazu ziemnego w przyszłości wykazują, że tendencja jest tu rosnąca, a technologie coraz bardziej zaawansowane. Dynamicznie rozwijający się sektor gazowniczy wymaga zwiększonej ilości kadry technicznej, która zdolna by była poprowadzić go w kierunku oczekiwanych zmian wynikających z perspektyw rozwoju rynku paliwowo-energetycznego. Zawód technik gazownictwa jest zawodem, który powstał w wyniku zgłoszonego przez Spółki Gazowe i PGNiG zapotrzebowania na wykwalifikowaną średnią kadrę techniczną.

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ  TECHNIK GAZOWNICTWA

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl