28 kwietnia 2017

Technik inżynierii sanitarnej

Wróć do listy zawodów

Technik urządzeń sanitarnych wykonuje oraz organizuje roboty związane z budową i utrzymaniem sieci komunalnych
oraz instalacji sanitarnych.
 Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
Wykonuje roboty związane z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Organizuje roboty związane z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Organizuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Organizuje roboty związane z budową, montażem i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
Organizuje roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kontakt z innymi
 • Będziesz pracować w  kontakcie z  ludźmi, a  ich intensywność będzie zależeć od rodzaju firmy i zajmowanego stanowiska.
 • Możesz reprezentować firmę na zewnątrz, wobec klientów.
 • Powinieneś cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów z  ludźmi i współdziałania z nimi.
 • Przydatna będzie odporność na stres związany z kontaktami ze zdenerwowanymi klientami oraz występowaniem nagłych sytuacji.
 • Będziesz wykonywać zróżnicowaną pracę.
Kariera edukacyjna
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik gazownictwa.
 • Warto byś rozwijał umiejętności techniczne oraz wyobraźnię przestrzenną pozwalającą zrozumieć projekty techniczne.
Warunki pracy
 • Będziesz pracować zazwyczaj w  systemie jednozmianowym. Tylko w  firmach takich jak pogotowie wodne czy gazowe będziesz pracować na trzy zmiany i w dni wolne od pracy.
 • Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych w biurze oraz w miejscach wykonywania prac instalacyjnych, mieszkaniach prywatnych, na budowach oraz na zewnątrz.
 • Pracując poza budynkami, będziesz narażony na działanie czynników atmosferycznych: mrozu, upału, deszczu, wiatru.
 • Będziesz pracować w pozycji stojącej lub pochylonej.
 • Praca wymagać będzie podnoszenia i  przenoszenia kilkukilogramowych
  ciężarów.
Kariera zawodowa
 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach budowlanych, jednostkach nadzoru budowlanego, biurach projektów, administracji obiektów budowlanych oraz zakładach rzemieślniczych.
 • Możesz założyć własną firmę, ale wymagana jest praktyka i uprawnienia.
 • Możesz awansować, zdobywając dodatkowe uprawnienia energetyczne lub świadectwa kwalifikacji dotyczące pracy z gazem i parą technologiczną.

 

Absolwenci technikum urządzeń sanitarnych mogą organizować roboty montażowe, prowadzić dokumentację w zakresie instalacji sanitarnych, opracowywać kosztorysy robót instalacyjnych itp.

Osoba z takim tytułem ma w przyszłości możliwość uzyskania uprawnień umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej.Może podjąć pracę w zakładach wodociągów i kanalizacji, spółdzielni mieszkaniowej, firmach wykonawczych branży instalacyjno – budowlanej, biurach projektowych, składach i hurtowniach materiałów budowlanych.

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl