28 kwietnia 2017

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Wróć do listy zawodów

Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz
organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy
robót budowlanych
 Montuje systemy suchej zabudowy
Wykonuje roboty malarskie
Wykonuje roboty tapeciarskie
Wykonuje roboty posadzkarskie
Wykonuje roboty okładzinowe

Organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy
Organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe w budownictwie
Sporządza kosztorysy robót wykończeniowych w budownictwie
Kontakt z innymi
 • W zależności od miejsca zatrudnienia będziesz pracować samodzielnie lub w zespole.
 • Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru.
 • Będziesz wykonywać rutynowe, powtarzające się czynności.
 • Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.
Kariera edukacyjna
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych.
 • Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
 • Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania.</>
Warunki pracy
 • Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle 6–9 godzin dziennie. Czasami będziesz musiał się liczyć z koniecznością zaakceptowania pracy zmianowej, szczególnie w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych czy remontowych.
 • Roboty będziesz wykonywać w większości wypadków we wnętrzach budynków. Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych.
 • Będziesz pracować najczęściej w długotrwałej pozycji stojącej z uniesionymi rękami. Często pracę będziesz wykonywać na wysokości, na rusztowaniach lub drabinie.
 • Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.
Kariera zawodowa
 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych.
 • Możesz pracować za granicą.
 • Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Rozwój budownictwa w Polsce powoduje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz oraz wszelkimi pracami wykonywanymi na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanej. Technik robót wykończeniowych w budownictwie pracuje na zmiennych stanowiskach, wykonując wszystkie roboty: tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie, malarsko–tapeciarskie, suche zabudowy oraz organizuje i kontroluje roboty związanych z zagospodarowaniem terenu budowy. Pondato wykonuje montuje, użytkuje i demontuje rusztowania stosowane podczas wykonywania robót wykończeniowych; koordynuje prace związane z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych; organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe prowadzone w obiektach budowlanych; sporządza kosztorysy na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ  TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

JEDYNA PUBLICZNA SZKOŁA TEGO TYPU
W ZAMOŚCIU !

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl