9 maja 2017

Technik technologii drewna

Wróć do listy zawodów

Technik technologii drewna wykonuje wyroby z drewna
i materiałów drzewnych, organizuje i nadzoruje procesy technologiczne w zakładach przemysłu
drzewnego
 Wytwarza wyroby stolarskie
Wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych
Wykonuje naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich

Organizuje i prowadzi procesy przetwarzania drewna
Planuje procesy technologiczne przetwarzania drewna
Monitoruje przebieg procesów przetwarzania drewna
 
Kontakt z innymi
  • Praca będzie mieć charakter zespołowy
  • Przydatna będzie umiejętność współdziałania z ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu
Kariera edukacyjna
  • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz i plecionkarz
Warunki pracy
  • Będziesz pracować 8 godzin, często w systemie zmianowym – nawet na trzy zmiany (w dzień i w nocy)
  • Będziesz pracować przede wszystkim w halach produkcyjnych o podwyższonej temperaturze, wilgotności i zapyleniu.
Kariera zawodowa
  • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego,
    takich jak tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych oraz w instytutach badawczych, laboratoriach chemicznych i biurach projektowych
  • Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą

 

Celem kształcenia w zawodzie Technik technologii drewna jest przygotowanie osób uczących się zawodu do prowadzenia działań z zakresu stolarki drzewnej w warunkach odpowiadających współczesnym wymogom. Dużą wagę przywiązuje się do aktywnego funkcjonowania na nieustannie zmieniającym się rynku pracy, a więc edukacja opiera się również na nauce przewidywania zmian i reakcji na nowo pojawiające się technologie i możliwości.

Technik technologii drewna może znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłu drzewnego, meblarskiego lub tartacznego, zakładach przemysłu stolarki budowlanej, przemysłu galanterii drzewnej, ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna.

Patronat nad klasą objęła firma INTERKRES, która chętnie zatrudni naszych absolwentów!

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl