28 października 2016

Technik technologii żywności

Wróć do listy zawodów

 

Technik technologii żywności produkuje żywność oraz organizuje i nadzoruje procesy produkcji żywności.
 Produkuje wyroby spożywcze z wykorzystaniem maszyn i urządzeń*
Produkuje wyroby piekarskie*
Produkuje wyroby cukiernicze*
Produkuje przetwory mięsne i tłuszczowe*
Obrabia ryby i produkuje przetwory rybne*

Organizuje produkcję wyrobów spożywczych
Nadzoruje produkcję wyrobów spożywczych

*Decyzję o tym, która z pięciu kwalifikacji: Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, produkcja wyrobów piekarskich, produkcja wyrobów cukierniczych, produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych będzie podbudową dla zawodu technik technologii żywności, podejmuje szkoła po analizie lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Kontakt z innymi
 • Będziesz pracować w zespole. Twoja praca będzie polegać na ciągłych kontaktach z ludźmi (podwładnymi i przełożonymi).
 • Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą, czynności będą różnorodne i pozbawione rutyny.
 • Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo i pracę podległych pracowników, przebieg produkcji, jakość wyrobów oraz powierzone surowce i maszyny. Możesz ponieść odpowiedzialność materialną za błędne decyzje i niedopełnienie obowiązków.
 • Będziesz musiał zapamiętywać i praktycznie wykorzystywać dużą ilość bardzo różnorodnych informacji.
Kariera edukacyjna
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik przetwórstwa mleczarskiego.
Warunki pracy
 • Najczęściej będziesz pracować na trzy zmiany, także w niedziele i święta. Tam, gdzie występuje sezonowe spiętrzenie prac w okresie zbiorów, obowiązuje dzień pracy przedłużony do 12–14 godzin.
 • Pracuje się w halach produkcyjnych, magazynach, chłodniach, laboratoriach, pomieszczeniach biurowych i czasami na wolnym powietrzu.
 • Będziesz w ciągłym ruchu.
 • Praca wymaga ciągłego, szybkiego przemieszczania się między pracującymi maszynami, wózkami przewożącymi wyroby, często po śliskim, tłustym lub mokrym podłożu.
Kariera zawodowa
 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w placówkach zajmujących się przechowaniem i handlem żywnością.
 • Możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Zdrowe odżywianie jest modne. Coraz więcej osób chce mieć ładną sylwetkę i cieszyć się dobrym zdrowiem. Dlatego na rynku jest coraz więcej pracy dla specjalistów od żywienia.

ttzimg1Ponadto, także w naszym regionie powstaje coraz więcej punktów gastronomicznych, związanych z wypoczynkiem i turystyką letnią oraz zimową, które będą zatrudniać wykwalifikowaną kadrę. Tam możesz znaleźć pracę.

Technik technologii żywności kieruje i nadzoruje wytwarzanie wysokiej jakości artykułów spożywczych i cukierniczych oraz zajmuje się opracowywaniem receptur, instrukcji technologicznych i norm zakładowych dla wyrobu.

Uczniowie tego kierunku uczestniczą w licznych wycieczkach przedmiotowych do zakładów przemysłu spożywczego, gdzie zapoznają się z funkcjonowaniem i technologią procesu produkcyjnego oraz systemami zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.ttzimg2

 

Nasza szkoła zapewnia i umożliwia młodzieży odbycie praktyk szkolnych w zakładach pracy, takich jak np: restauracje, bary, stacje sanitarno- epidemiologiczne, zakłady przetwórstwa spożywczego, laboratoria przyzakładowe itd. Jest to okazja do wykorzystania zdobytych wiadomości w praktyce i zapoznania się ze specyfiką zawodu.

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ  TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy innowację pedagogiczną p.n. “Gastronomia – twoją przyszłością”. Celem innowacji jest aktywizacja młodzieży poprzez udział w życiu społecznym powiatu, przybliżenie kultury i tradycji kulinarnych regionu poprzez kontakty z różnymi przedsiębiorstwami, sklepami, restauracjami i instytucjami. Przystąpienie zadeklaruj podczas składania podania w sekretariacie.

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl