28 kwietnia 2017

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Wróć do listy zawodów

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej oraz wykonuje zadania związane
z eksploatacją urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.
 Organizuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Monitoruje i nadzoruje systemy energetyki odnawialnej
Konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Kontakt z innymi
 • Będziesz pracować w zespole.
 • Będziesz wykonywać zróżnicowaną pracę
Kariera edukacyjna
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik energetyk.
 • Będziesz mógł specjalizować się w energetyce wodnej, wiatrowej, geotermalnej i wodorowej.
 • Warto rozwijać swoje zainteresowania związane z ekologią.
Warunki pracy
 • Będziesz pracować w systemie jednozmianowym.
 • Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach wykonywania prac związanych z budową i eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pracując poza budynkami, będziesz narażony na działanie czynników atmosferycznych: mrozu, upału, deszczu, wiatru.
 • Będziesz pracować w pozycji stojącej lub siedzącej.
 • Praca może wymagać gotowości do częstych podróży służbowych.
Kariera zawodowa
 • Pracę znajdziesz w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej, w elektrowniach, w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, biurach projektów.
 • Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zwiększająca się rola źródeł energii o charakterze niekonwencjonalnym (np. energetyka wodna, wiatrowa, geotermalna, wodorowa) sprawia, że technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej stał się obecnie jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków zawodowych.

W Polsce, jak i na całym świecie przybywa inwestycji budowlanych wykorzystujących pompy ciepła, kolektory i inne urządzenia energetyki odnawialnej. Następstwem tego jest rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej.

Proponowany przez nas kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na szybko zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym.

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ  TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl