11 października 2016

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W ZAMOŚCIU

15.05.2017 r. – 14.06.2017 r. składanie podań przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru
 23.06.2017 r.–27.06.2017 r.  przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez szkołę pierwszego wyboru
 30.06.2017 r.godz. 10.00  publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 30.06.2017 r. po godz. 10.00 – 06.07.2017 r. do godz. 15.00  szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 07.07.2017 r. do godz. 10.00  publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc
 08.07.2017 r. do 31.08.2017 r.  rekrutacja uzupełniająca