11 października 2016

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W ZAMOŚCIU

NA ROK SZKOLNY 2019-2020

OBOWIĄZUJE UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

08.04.2019 r. – 15.05.2019 r. składanie podań przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru
14.06.2019 r. – 17.06.2019 r. możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły pierwszego wyboru
 21.06.2019 r.– 25.06.2019 r. przyjęcie przez szkołę pierwszego wyboru kopii świadectw ukończenia szkoły i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminów
 04.07.2019 r .godz. 10.00 publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
 04.07.2019 r.  – 08.07.2019 r. do godz. 14.00  szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów
 12.07.2019 r. do godz. 12.00  publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc
 12.07.2019 r. do 08.08.2019 r. postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie pod adresem: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl