11 października 2016

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W ZAMOŚCIU

NA ROK SZKOLNY 2018-2019

14.05.2018 r. – 15.06.2018 r. składanie podań przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru
 22.06.2018 r.– 26.06.2018 r.  przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez szkołę pierwszego wyboru
 04.07.2018 r .godz. 10.00  publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 04.07.2018 r.  – 06.07.2018 r. do godz. 14.00  szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 09.07.2018 r. do godz. 12.00  publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc
 10.07.2018 r. do 31.08.2018 r.  rekrutacja uzupełniająca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl