19 października 2016

Egzamin maturalny

Wstępną deklaracje uczeń lub  absolwent składa nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracjii.
Jeżeli uczeń lub absolwent złożył wyłącznie wstępną deklaracje, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, o którym mowa powyżej, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.
 
 Więcej informacji znajdziesz w poniższych dokumentach:
Przydatne linki:

Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl