Finał II Dyktanda w języku angielskim – eZamość.pl

10 stycznia odbył się finał konkursu pn. II Dyktando w języku angielskim, organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu. O sukcesie naszego ucznia Kamila Ligockiego przeczytamy na portalu eZamość.pl <span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Są pieniądze na termomodernizację zamojskich szkół – eZamość.pl

Budynek naszej szkoły przejdzie termomodernizację.  Zamojski magistrat informuje, że Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził (14 listopada 2017 roku) listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna.Na tej liście znajduje się także Budowlanka! Więcej na stronie eZamość.pl

[…]

Uczniowie “Budowlanki” na stażu w Hiszpanii – eZamość.pl

“Podczas tegorocznych ferii 20-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu przebywała na stażach zawodowych w Sewilli. Zorganizowano je w ramach projektu “Zbuduj swoją pozycję zawodową” z programu ERASMUS+.” Tak zaczyna się artykuł traktujący o zagranicznych stażach zawodowych naszych uczniów. Cały artykuł dostępny jest na portalu eZamość.pl pod adresem: http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14638&Itemid=37.    


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl