Dobry występ zamojskich zawodników boccia – Nowy Kurier Zamojski

W Konopiskach koło Częstochowy w dniach 25-28 maja 2017 r. odbyły się pierwsze zawody w ramach Polskiej Ligi Boccia, będące równocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski Boccia. W zawodach tych wystartowało dwoje naszych uczniów. Karolina Popiel zajęła 9 miejsce w kategorii BC2. Więcej dowiemy sięz poniższego artykuły zamieszczonego na łamach “Nowego Kuriera Zamojskiego”. Dobry występ zamojskich zawodników boccia

Dobre praktyki-lepsza praca

“W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w terminie od 1 lutego do 19 lutego 20 uczniów uczestniczyło w 3-tygodniowych stażach w Sewilli w ramach projektu Dobre praktyki-lepsza praca, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).”

Jest to fragment artykułu, którego resztę przeczytać możemy w “Nowym kurierze Zamojskim”

[…]