14 maja 2017

Technik renowacji elementów architektury

Wróć do listy zawodów

Technik renowacji elementów architektury wykonuje i montuje detale sztukatorskie, wykonuje prace renowatorskie detali sztukatorskich, przeprowadza renowację
i zabezpiecza detale architektoniczne
i rzeźby.
 Wykonuje i przeprowadza renowację detali architektonicznych
Wykonuje oraz prowadzi renowację sztukatorskich elementów architektury
Wykonuje oraz prowadzi renowację kamieniarskich elementów architektury

Prowadzi prace renowatorskie elementów architektury
Organizuje i wykonuje renowację tynków
Organizuje i wykonuje renowację powłok malarskich
Organizuje i wykonuje renowację murów nieotynkowanych
SOrganizuje i wykonuje renowację okładzin ceramicznych i kamiennych
Kontakt z innymi
  • Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole.
  • Będziesz organizować pracę podległego zespołu.
Kariera edukacyjna
  • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.
  • Dodatkowym atutem będą umiejętności plastyczne i rzeźbiarskie.
Warunki pracy
  • Będziesz pracować 8–9 godzin dziennie.
  • Będziesz pracować na rusztowaniach na różnych wysokościach, na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych lub w zamkniętych pomieszczeniach.
Kariera zawodowa
  • Pracę znajdziesz w pracowniach konserwatorskich, zakładach rzemieślniczych i zakładach specjalizujących się w pracach o charakterze renowacyjno-konserwatorskim obiektów zabytkowych.
  • Możesz prowadzić działalność gospodarczą.

W opinii pracodawców odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno – remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Polscy konserwatorzy cieszą się w świecie bardzo dobra opinią. Niemcy mówią, ze nie byłoby niemieckiej konserwacji zabytków bez wkładu polskich specjalistów. Poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami i elementami rzeźbiarskimi.

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ  TECHNIK BUDOWNICTWA

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl