Kim jest geodeta ?

kim jest geodeta (1)Aby w ogóle zacząć budowę, niezbędny jest geodeta. Nie tylko wytycza on zasięg działki, ale i nanosi na plany działki wszystkie projekty architektoniczne. To zawód popłatny i przyszłościowy.

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej.

Nasza szkoła jaka pierwsza w regionie rozpoczęła kształcenie w zawodzie TECHNIK GEODETA. Jako jedyni dysponujemy w pełni wyposażonym zapleczem dydaktycznym do nauczania przedmiotów geodezyjnych i przeprowadzania egzaminu zawodowego. Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności pracując na profesjonalnym sprzęcie oraz geodezyjnych programach komputerowych.

Prace geodetów można podzielić na cztery grupy:

 • Prace polowe polegające na bezpośrednich pomiarach terenowych. W pracach tych wykorzystuje się różnego typu sprzęt geodezyjny (teodolit, niwelator, łaty niwelacyjne, dalmierz elektrooptyczny, taśmy miernicze …);
 • Prace obliczeniowe polegające na wyznaczeniu współrzędnych punktów pomierzonych wcześniej w terenie.
 • Prace graficzne, których celem jest przedstawienie wyników pomiarów w postaci map lub wykresów.
 • Prace związane z obliczeniami powierzchni pomierzonych wcześniej obszarów.
 • kim jest geodeta (3)

Uzyskiwane kwalifikacje

 • B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
 • B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Wiodące przedmioty

 • Geodezja ogólna
  Nauczysz się jak posługiwać się sprzętem geodezyjnym, w jaki sposób wykonuje się pomiar oraz jak powstaje z danych pomiarowych mapa
 • Geodezja inżynieryjna
  Nauczysz się tyczyć trasy, budynki, mosty i inne obiekty inżynierskie, a także sporządzać dokumentacje geodezyjną z tych prac
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
  Nauczysz się wyznaczać granice pomiędzy działkami w sytuacji gdy jest spór graniczny, wykonywać podział nieruchomości, a także obliczać i mierzyć w terenie pola powierzchni działek
 • Geomatyka
  Poznasz nowoczesne geodezyjne programy komputerowe, które są wykorzystywane
  w firmach geodezyjnych
 • Język angielski zawodowy
  Nauczysz się posługiwać słownictwem geodezyjnym w języku angielskim, dzięki czemu ułatwi Ci to podjęcie pracy w zawodzie poza granicami Polski
 • Praktyki i ćwiczeniakim jest geodeta (2)

Ćwiczenia geodezyjne organizowane są poza terenem szkoły. W klasie pierwszej,   drugiej i trzeciej – zamiast lekcji w szkole – uczniowie wykonują pomiary geodezyjne, a następnie kartują mapę. Na początku klasy trzeciej odbywa się praktyka zawodowa w wybranym przedsiębiorstwie geodezyjnym. Praktyka bardzo dobrze przygotowuje uczniów do podjęcia pracy po ukończeniu szkoły.

Geodeci znajdują zatrudnienie w licznych firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób.

Zmagania uczniów technikum geodezyjnego  na zajęciach terenowych

[ngg_images source="galleries" container_ids="368" display_type="photocrati-nextgen_basic_imagebrowser" ajax_pagination="1" template="/home/zsp4zam/domains/zsp4zam.vot.pl/public_html/wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/imagebrowser-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

Dzień Geodety

Dzień Geodety ustanowiony został przez Europejską Organizację Geodetów w 500-setną rocznicę urodzin Gerarda  Merkatora, prekursora współczesnej kartografii. To nasz dzień …