„Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”

1 września 2018 roku rozpoczął się kolejny projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w którym nasza szkoła bierze udział. Mowa o projekcie „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”, który jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Zamość, Zespołem Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach.

Celem projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W Technikum Nr 4 w projekcie bierze udział:

  • w zawodzie technik budownictwa: 46 uczniów (w tym 1 kobieta) i 3 nauczycieli;
  • w zawodzie technik technologii żywności (cukiernik): 35 uczniów (w tym 30 kobiet) i 4 nauczycieli;
  • w zawodzie technik informatyk: 39 uczniów (w tym 4 kobiety) i 7 nauczycieli;
  • w zawodzie technik geodeta: 35 uczniów (w tym 12 kobiet) i 3 nauczycieli.

W Szkole Branżowej Nr 4 z działań projektu skorzysta:

  • w zawodzie kucharz: 20 uczestników w tym 10 kobiet;
  • w zawodzie monter zabudowy: 20 uczestników w tym 20 mężczyzn