WAŻNE STRONY INTERNETOWE Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi portalami:

RYNEK PRACY

1) WORTAL PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA:

Wortal publicznych służb zatrudnienia służy pomocą przed spotkaniem z pracodawcą. Odwiedzając poszczególne zakładki dowiesz się m.in.: jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, poprawnie napisać CV, list motywacyjny.

https://psz.praca.gov.pl/

 

2) PORTAL WYBIERZ STUDIA

Znajdują się tu sprawdzone i rzetelne informacje pochodzące z czterech źródeł: stale aktualizowanych danych z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym Logo – Polon, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesłanych przez uczelnie. Dodatkowo, uczelnie, które otrzymały status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – najlepszych polskich jednostek naukowych w naukach ścisłych, medycznych, biologicznych, rolniczych i naukach o Ziemi – są zaznaczone logo KNOW.

http://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard