Prezes POL-SKONE

Absolwenci

Znani absolwenci naszej szkoły

JAN SZULŻYK – uczęszczał do ZSZ (zawód stolarz) w latach 1963-66, studiował technologię drewna na SGGW

w Warszawie. Jest prezesem i założycielem firmy POL-SKONE. Uruchomił 3 fabryki, utworzył 930 miejsc pracy.

Prezes POL-SKONE

 

Zakad Nr 1 Lublin

JANUSZ SEREDA – ukończył ZSZ (w zawodzie stolarz) oraz Technikum Przemysłu Drzewnego. Obecnie jest nauczycielem zawodu w CKP w Zamościu oraz wspólnie z żoną prowadzi Dom Weselny AMBROZJA. Szkołę wspomina jako przyjazną, wymagającą oraz dobrze przygotowującą uczniów do zawodu.

DSC01499

 

JAN DWORZYCKI – w 1996 roku ukończył 5-letnie Technikum Budowlane, a następnie Politechnikę Lubelską. Po studiach przez 9 lat zdobywał doświadczenie pracując w biurze projektowym. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą – własne Biuro Projektowe w Tomaszowie Lubelskim (www.projekty-dworzycki.pl).

Jest członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Lublinie, koło w Zamościu. Jest projektantem z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego. Bierze czynny udział w corocznych ogólnopolskich konferencjach naukowych. Cały czas współpracuje z nauczycielami przedmiotów zawodowych naszej szkoły w zakresie wprowadzania nowych technologii budowlanych i diagnostyki konstrukcji budowlanych.

IMG 5676

 

KAZIMIERZ J. LATUCH – uczeń Szkoły Rzemiosł Budowlanych w latach 1960-1963 w zawodzie murarz-tynkarz, absolwent Technikum Budowlanego Nr  2 w Warszawie (rocznik 1966) ze specjalnością ogólnobudowlaną. Podjął pracę zawodową w Głównym Urzędzie Statystycznym (okresowo łączoną z pracą w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Statystyki). Przez ostatnie piętnaście lat pracy zawodowej  specjalizował się w problematyce metodologii ankietowych badań demograficznych i społecznych – w szczególności organizacjią, metodologią i analizą badań koniunktury konsumenckiej (segment badań koniunktury gospodarczej)według standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. W końcu 2011 zakończył pracę zawodową jako główny specjalista Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

KAZIMIERZ-J- LATUCH-Foto-1

 

BRACIA PIOTR I PAWEŁ MAZUREK – uczęszczali do szkoły w latach 2010-2013 do Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik technologii żywności. Chętnie uczestniczyli życiu szkoły a także w akcjach promujących szkołę w środowisku lokalnym. Świetni fachowcy, pracujący obecnie w swoim zawodzie w restauracji Aspirant w Zamościu. Szkołę i nauczycieli uczących wspominają miło i z sentymentem.

 

 

 

 

 

 

Absolwenci na tablicach


DSC03549 [640x480]

 

DSC03555 [640x480]

 
DSC03560 [640x480]
 
DSC03502 [640x480]