Dni wolne w okresie świątecznym

Szkoła może zabezpieczyć opiekę nad uczniami w czasie przerwy świątecznej. Jeżeli jakiś uczeń lub jego Rodzic wyrazi chęć przebywania w czasie wolnym w szkole, bardzo prosimy o zadeklarowanie tego telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 84 6392638) lub u wychowawcy (można też za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym).

Deklarując chęć przebywania w szkole należy podać:

– nazwisko i imię ucznia,

– klasę,

– dni, w których należy objąć opieką ucznia.