“Dobry Start” – jak dostać świadczenie?

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko do 20. roku życia rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej w przypadku osób niepełnosprawnych do  24 roku życia.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” – można składać już od 1 lipca online za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną.

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku mieszkańcy Miasta Zamość mogą składać wniosek w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 w pok. 25 (parter)

Wnioski przyjmowane będą w godzinach:

– poniedziałki, środy, czwartki 8:00 – 15:15
– wtorki 8:00 – 16:15
– piątki 8:00 – 14:45

Termin złożenia wniosków upływa 30 listopada, wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną na właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski.

Dla mieszkańców Miasta Zamość jest to MCPR Zamość 

Informacja telefoniczna – 84 677 66 09

 

Gdzie można pobrać wniosek?

Druki w formie papierowej od 2 lipca będą dostępne do pobrania w siedzibie:

Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3,

Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57

ponadto wnioski można pobrać na stronie internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zamościu w zakładce „wnioski” (druki do pobrania)

 

Więcej informacji znajdziemy na stronie http://www.mcpr.zamosc.pl/272-program-rzadowy-dobry-start