logotypy fundusze

Uwaga, wakacyjni stażyści!

Stażystów, którzy nie podpisali jeszcze dokumentów europass zapraszam do kierownika szkoły jutro po uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.

 

W piątek 4 września o godz. 12:05 zapraszam uczniów, którzy byli na stażu w Niemczech po odbiór kieszonkowego.

logotypy funduszeProjekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607