dopalacze1

Dopalacze- wypalacze

Dopalacze- wypalacze

   dopalacze1W dniu 26 listopada w świetlicy szkolnej odbyła się prelekcja przeprowadzona przez przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zamościu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pt. “Dopalacze- wypalacze”. Celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających z używania dopalaczy. Uczniowie siedmiu klas zostali zapoznani z informacjami na temat skutków używania dopalaczy oraz aspektów prawnych związanych z ich kupowaniem i sprzedażą.