Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że absolwenci szkoły, którzy uzyskali pozytywne wyniki z egzaminów z kwalifikacji zawodowych, mogą już odbierać w sekretariacie szkoły dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.