Dzień Bezpiecznego Internetu 9 lutego 2021

Nasza szkoła bierze udział w ogólnoświatowej akcji – Dzień Bezpiecznego Internetu. Szczególnie w czasie nauki zdalnej zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w sieci jest ważne. Tegorocznej edycja organizowana jest pod hasłem „Razem dla lepszego internetu!”. Koordynatorami programu edukacyjnego w naszej szkole są: Joanna Dźwierzyńska, Agnieszka Matwiejczuk, Aleksandra Swatowska i Patrycja Tchórz. Na naszej stronie internetowej na bieżąco będziemy informować o podejmowanych działaniach.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org
 
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. Założeniem jest również łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Co roku, PCPSI podejmuje liczne działania, które mają służyć realizacji powyższych celów. Jednym z nich jest organizacja konferencji z okazji DBI (obejrzyj relację z Konferencji DBI 2020 oraz wystąpienia prelegentów), adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi. Ze względu na trwającą epidemię, w 2021 roku konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 odbędzie się online w godzinach 17.00-20.30. Transmisja konferencji.

Ponadto, podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw (ZOBACZ MAPĘ INICJATYW) na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich do końca marca 2021 r. za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl (ZGŁOŚ INICJATYWĘ DBI). W związku z trwającą pandemią COVID-19 podczas obchodów DBI 2021 organizatorzy szczególnie zachęcają zaangażowane instytucje do organizacji inicjatyw z wykorzystaniem potencjału Internetu w promocji tematu bezpieczeństwa online, a także promocji korzystania z możliwości technologicznych dla wspierania edukacji dzieci i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju.  

Dla lokalnych organizatorów akcji DBI przygotowana zostanie propozycja materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dostępna w formie online: gotowe propozycje lekcji zdalnych do przeprowadzenia z uczniami, webinary dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi wspierające ich w przygotowaniu zdalnych zajęć, banery oraz inne grafiki do wykorzystania podczas realizacji i promocji akcji DBI (ZOBACZ PAKIETY EDUKACYJNE). 

Co roku, dla lokalnych organizatorów DBI przygotowywany jest także konkurs na najciekawszą inicjatywę DBI. Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów akcji. 

Każda instytucja/osoba, która zarejestruje swoją inicjatywę na stronie DBI.pl otrzyma elektroniczne zaświadczenie udziału w DBI.

Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego internetu

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli zachęcamy również do przeprowadzenia w szkołach zajęć związanych z bezpieczeństwem w internecie. Pomogą w tym bezpłatne e-materiały dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. (informacja pochodzi ze strony MEiN).

Kampanie społeczne:
https://www.saferinternet.pl/kampanie-spoleczne.html

Materiały edukacyjne:
https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne.html

Źródło:
https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html