Edukacja o bezpieczeństwie – zasoby edukacyjne MSWiA

Bezpieczeństwo to ważny element edukacji na każdym etapie kształcenia. W kształtowaniu bezpiecznych zachowań pomocne mogą być materiały dydaktyczne, filmy, poradniki, konspekty zajęć przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki podległe resortowi. Zachęcamy nauczycieli, uczniów i rodziców do zapoznania się z tymi zasobami.

Poradniki dotyczące bezpieczeństwa 

Na stronie MSWiA uczniowie i nauczyciele znajdą zestaw poradników odnoszących się do różnych aspektów bezpieczeństwa. Jest to zbiór wskazówek, praktycznych porad, przepisów dotyczących bezpiecznego zachowania m.in. podczas burz i nawałnic, pożarów, w sytuacji katastrofy budowalnej czy zatrucia czadem. Na stronie także dodatkowy zasób informacji związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wszystkie poradniki można znaleźć na stronie.

Zasoby edukacyjne Państwowej Straży Pożarnej 

Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa przygotowała także Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. W specjalnej zakładce można znaleźć informacje o konkursach, materiały dydaktyczne, przydatne linki, konspekty zajęć przedszkolnych z udziałem straży pożarnej.

Na uwagę zasługują animowane filmy edukacyjne związane z kształtowaniem prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Z materiałów najmłodsi uczniowie dowiedzą się, jak zachować się, gdy na kimś zapali się ubranie, co zrobić w sytuacji pożaru w domu lub w szkole, jak wezwać pomoc i przestrzegać zasad bezpiecznej ewakuacji. 
Filmy są także dostępne w Polskim Języku Migowym.

Materiały Polskiej Policji 

Wśród wielu materiałów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, które regularnie udostępnia Polska Policja, znalazły się także komiksy oraz słuchowiska radiowe. Mogą być one przydatne zarówno dla nauczycieli podczas nauki zdalnej, a także dla rodziców, którzy organizują czas wolny dla dzieci w domu.

Komiksy
Słuchowisko dla dzieci „Skarb Krzywoustego”
Słuchowisko dla dzieci „Zaginiony obraz”

Informacja pochodzi ze strony MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-o-bezpieczenstwie–zasoby-edukacyjne-mswia