Egzamin z kwalifikacji

DYPLOMY ZAWODOWE

W sekretariacie szkoły są do odbioru świadectwa kwalifikacji oraz dyplomy zawodu.

 

Uwaga

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę i posiadają świdectwa wszystkich kwalifikacji a nie otrzymali dyplomu zawodowego wypełniają wniosek o wydanie dyplomu na stronie OKE. (link)

 

 

Harmonogram egzaminów w sesji wrzesień 2016:

część pisemna

część praktyczna

UWAGA!!! 

Przybory na egzamin:

praktyczny

pisemny

 

Procedury egzaminacyjne