dsc03021

Egzamin zawodowy 2012

Egzamin zawodowy 2012

  
dsc03021W dniu 18 czerwca 2012r. rozpoczął się w naszej szkole egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Tego dnia odbył się etap pisemny dla absolwentów wszystkich klas technikum i szkół zawodowych. W kolejnych dniach odbył się etap praktyczny dla absolwentów technikum w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik informatyk, technik ochrony środowiska i technik technologii żywności.
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przystąpią do egzaminu w etapie praktycznym w dniach 2 lipca – 10 sierpnia.
Życzymy zdającym powodzenia.

 

 

 dsc03023dsc03027