Ekologia – działania projektowe

W naszej szkoły nadal, pomimo pandemii, realizowany jest projekt edukacyjny “Dbam o środowisko naturalne”. Nauczyciele – Agnieszka Matwiejczuk, Ewa Kostrubiec, Urszula Palak i Tomasz Kiecana – wspólnymi siłami starają się przybliżyć uczniom tematykę ekologiczną. 

W ostatnim czasie przeprowadzono w klasach 3 km i 2 TI po dwa zajęcia na tematy: “Bez lania wody. Dostęp do wody prawem człowieka” i “Świat 3R”. Lekcje prowadziły pani Urszula Palak (3km) i pani Agnieszka Matwiejczuk (2TI).

Pani Ewa Kostrubiec odpowiada za kontakt z redakcją szkolną – informuje uczniów o niezbędnych działaniach, które powinna realizować redakcja. Z kolei pan Tomasz Kiecana odpowiada za kwestie informatyczne.

W ostatnich dniach zostało wysłane do programu “1Planet4All – Razem dla klimatu” sprawozdanie cząstkowe z działań redakcji szkolnej. Dominik Wiater i Łukasz Piasecki pilnie pracują nad swoim materiałem dziennikarskim. Przygotowali już plan działań oraz pytania, które zadają podczas wywiadów:

Pytania Łukasza:
1.Czy słyszał Pan/Pani o topnieniu lodowców ? jeżeli tak to jaka jest wiedza Pana/Pani na ten temat?
2.Czy zaobserwował/a Pan/Pani w przestrzeni paru-parunastu lat zmiany w otoczeniu związane z pogodą, które mogą być spowodowane ociepleniem klimatu ?
3.Czy według Pana/Pani można jakoś zapobiec dalszym skutkom globalnego ocieplenia?
4.Czy na przestrzeni ostatnich paru lat można było odczuć jakieś różnice w kwestii uprawy roli? (ilość plonów, itp.)
5.Czy Pan/Pani wiedzą coś na temat globalnego ocieplenia ?

Pytania Dominika:
1. Czy w ciągu 20 lat coś się zmieniło w przyrodzie i uprawie roli?
2. Jak wyglądała zima w latach Waszej młodości?
3. Czy kiedyś było więcej śniegu w zimie i czy lata były takie ciepłe?
4. Czy w dzisiejszych czasach trudniej jest uprawiać rolę?
5. Czy zmiany temperatury mają na nas duży wpływ?

Dodatkowo uczniowie chcą poszerzać swoją wiedzę na temat globalnego ocieplenia i edukować osoby, z którymi przeprowadzają wywiad na ten temat. 

W dniu 08.12.2020 Dominik i Łukasz wraz z panią Agnieszką Matwiejczuk wzięli udział w zajęciach z dziennikarką – panią Konstancją Ziółkowską.

Działania redakcji szkolnych (w tym naszej) można również obserwować na Padlecie programu “1Planet4All- Razem dla klimatu”:

https://globalna.padlet.org/1/1Planet4AllRazemDlaKlimatu?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=1Planet4All_-_Razem_dla_klimatu_2020