Fundacja Fuga Mundi rozpoczyna projekt ,,Stawiamy na pracę” – informacja ze strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Celem projektu jest wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. Fundacja zapewnia pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji. 

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na pracę”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • stworzenie diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu działania
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i prawne
 • warsztaty aktywizacji zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie trenera pracy

W ramach uczestnictwa fundacja zapewnia m.in.:

 • możliwość odbycia stażu zawodowego wraz z otrzymywaniem stypendium stażowego
 • atrakcyjne szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia
 • wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia

Do udziału fundacja zaprasza osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego
 • nie uczestniczące obecnie w innych projektach o podobnej tematyce
 • w wieku aktywności zawodowej i pozostające bez zatrudnienia

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Szczegółowe informacje w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie:

 1. Krochmalna 13/1, tel. 81 534-82-90, e-mail: praca@ffm.pl

(Informacji udziela p. Oleksandra lub p. Małgorzata)