Gimnazjalisto

GIMNAZJALISTO!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2012r. ulegają wygaszaniu Licea Profilowane.
Ale za to w roku szkolnym 2012/2013 prowadzimy nabór
do
Liceum Ogólnokształcącego
o profilu straż graniczna i służba celna,

Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Pamiętaj, że jesteśmy jedyną szkołą w regionie z klasami integracyjnymi  w zawodzie kucharz.

Zapraszamy do naszej szkoły