Heureka Generator – READ ME

Dzięki współpracy naszej szkoły ze stowarzyszeniem Heureka Generator uczestniczymy w projekcie pt. READ ME, który odbywa się w Zwierzyńcu od 25 marca do 02 kwietnia. Celem projektu jest walka z uprzedzeniami i stereotypami w naszym najbliższym otoczeniu.

Główną metodą naszej pracy będzie ‘HUMAN LIBRARY’. Przygotujemy i przeprowadzimy event lokalny w trakcie którego zaprojektujemy bibliotekę, w której zamiast książek będzie można “wypożyczyć” osobę, członka naszej społeczności, który może być narażony na stereotypowe postrzeganie przez inne osoby. Czas czytania książki nie będzie mógł przekroczyć 20 minut.
Taka osoba jest “żywa książką “, którą możemy przeczytać, a przez to otrzymać informacje z pierwszej ręki, które pozwolą nam budować własną opinie.

“W zeszłym roku uczestniczyłam w projekcie którego głównym tematem było wykluczenie społeczne, dlatego mam nadzieję że udział w tym pozwoli mi pogłębić moje doświadczenie. Dzięki tej wymianie będę mogła lepiej zrozumieć problemy innych ludzi i znaleźć skuteczne ich rozwiązanie” – mówi Barbara Kwaśna z kl. 3TBŻ

W dniu 23 marca odbyło się spotkanie przygotowawcze polskiej grupy w trakcie którego omówiliśmy prawa i obowiązki uczestników. Przygotowaliśmy również punkty programu, za które będzie odpowiedzialna polska grupa. Jest to ważne ponieważ w trakcie wymiany jak najwięcej jej oficjalnych punktów powinno być prowadzone przez uczestników, żeby mieli szanse rozwinięcia swoich kompetencji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo pokazującymi przygotowania do projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=y_RRVvNTaHI

https://www.youtube.com/watch?v=pB67Kc1QmVE

Członkami polskiej grupy ze szkół partnerskich stowarzyszenia Heureka Generator są:

Barbara Kwaśna –z ZSP 4 w Zamościu
Magdalena Janowaska I Karolina Pomarańska – II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie,
Martyna Wach I Dominik Łusiak – I LO Im. W. Jagiełły w Krasnymstawie,

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie HEureka Generator w ramach europejskiego programu Erasmus +, Akcja Kluczowa 1, Sektor Młodzież.

Partnerzy projektu: Evolution (Resita, Rumunia), Smart Up (Skopje (Macedonia), Brno for you (Brno, Czechy), JASMA (Ryga, Łotwa).