hiszpania

Hiszpania

hiszpania

Do 30 września można składać formularze rekrutacyjne do projektu pt.: “Zbuduj swoją pozycję zawodową”, który jest realizowany  w ramach Programu Erasmus+. Udział w projekcie wiąże się z wyjazdem do Hiszpanii w terminie 14.01-28.01.2017r. i odbyciem  praktyki zawodowej u pracodawców w Sewillii.

Potwierdzony przez wychowawcę  formularz, podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczniów niepełnoletnich należy dostarczyć do koordynatora projektu – Moniki Maluha do dnia 30 września 2016.

REGULAMIN

FORMULARZ REKTUTACYJNY KLASA II_IV

FORMULARZ REKTUTACYJNY SZKOŁA POLICEALNA

FORMULARZ REKTUTACYJNY KLASA I

Erasmus plus