I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zamość w kadencji 2017-2019

31 października w zamojskim Ratuszu odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zamość w kadencji 2017-2019. W poczet rady przyjęto nowych członków z zamojskich szkół spośród których wybrano nowy zarząd. Przewodniczącą ponownie została Malwina Wilczek, a wiceprzewodniczącymi zostali Barbara Czausz oraz Marcin Kondraciuk.

Wtorkowe posiedzenie swoim patronatem objął przewodniczący „dorosłej” Rady Miasta Zamość, Jan Wojciech Matwiejczuk. W trakcie trwania sesji nowi członkowie złożyli ślubowanie

W dalszej części posiedzenia reprezentanci zamojskich szkół wybrali prezydium Młodzieżowej Rady Miasta. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą Kinga Mudryk (przewodnicząca), Agata Majder oraz Kamila Rarot. Sekretarzem MRM została natomiast Katarzyna Krasnowska.

Naszą szkołę reprezentują Krzysztof Ujma i Konrad Podgórski.

Młodzieżowa Rada Miasta pełni funkcję doradczą i konsultacyjną w sprawach dotyczących młodych ludzi w Zamościu.