logotypy fundusze

Informacyjne zebranie

W czwartek 19 marca na zebraniu z rodzicami zakwalifikowanych uczniów zostały przedstawione szczegóły odnośnie projektu „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu PO WER.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor szkoły Stanisław Holko, który wprowadził w tematykę projektu. Następnym prelegentem była koordynator projektu Monika Maluha, która przybliżyła główne założenia i cele projektu „Dobre praktyki – lepsza praca” oraz zakładane rezultaty. Koordynator zaprezentowała także „Przewodnik praktykanta” – prezentację multimedialną przysłaną przez partnera projektu z Hiszpanii – firmę euroMind Projects S.L.

Spotkanie było też okazją do zaprezentowania partnera z Niemiec, Stowarzyszenia popierania zatrudnienia i kwalifikowania do pracy w Bad Freienwalde, reprezentowanego przez Wiolettę Beyer.

Pani Wioletta Beyer opowiedziała o sieci kontaktów Stowarzyszenia z przedsiębiorcami, o praktykach w niemieckich przedsiębiorstwach, a także o zasadach pobytu w Niemczech.

Galeria.

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607