logotypy fundusze

Kieszonkowe

19.01.2016 r. o godz. 12:05 w sekretariacie ZSP4 stażyści wyjeżdżający do Hiszpanii mogą odebrać I ratę kieszonkowego w wysokości 850 PLN

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607