Konkurs Plastyczny „Dziedzictwo UNESCO – Zamość od zmierzchu do świtu”- Zamość 2022

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dziedzictwo UNESCO – Zamość od zmierzchu do świtu”- Zamość 2022.

Przedmiotem konkursu są prace obrazujące architekturę Starego Miasta w Zamościu przedstawioną w oświetleniu wieczornym lub nocnym.

Technika prac: malarstwo, grafika, rysunek oraz techniki mieszane – płaskie (nie będą przyjmowane prace wykonane następującymi technikami: wyklejanie bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.).

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w bibliotece szkolnej. Prace należy przynosić do biblioteki szkolnej do dnia 18.11.2022r.