Książki dostępne w bibliotece na temat Dzieci Zamojszczyzny

Wpisując się w obchody zbliżającego się Święta Patrona Szkoły – Dzieci Zamojszczyzny, chcielibyśmy przybliżyć historię wysiedleń na Zamojszczyźnie oraz losów dzieci podczas II wojny światowej z naszego terenu. W bibliotece ZSP Nr 4 dostępne są następujące pozycje opisujące losy Dzieci Zamojszczyzny oraz wysiedleń na Zamojszczyźnie podczas okupacji:

1) Jaczyńska Agnieszka,  Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna – „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie” 1942–1943 Lublin 2012.

Spis treści:

I. Od autora
II. Wstęp
Rozdz. I Wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy
Rozdz. II Generalplan Ost
Rozdz. III Aparat wysiedleńczy
Rozdz. IV Przygotowania
Rozdz. V „Aktion Zamosc”
Pierwsze wysiedlenia
„Ukraineraktion”
„Grossaktion”
Rozdz. VI Pacyfikacje
Rozdz. VII W obozie w Zamościu
Rozdz. VIII W obozie w Zwierzyńcu
Rozdz. IX KL Auschwitz
Rozdz. X Obóz koncentracyjny na Majdanku
Rozdz. XI Rentendörfer
Rozdz. XII Przymusowi robotnicy
Rozdz. XIII Dzieci Zamojszczyzny
Rozdz. XIV Na ratunek
Rozdz. XV „Czarni”
Rozdz. XVI „… Zarządzam… przeciwakcję…”
Rozdz. XVII Rozliczenia
Bibliografia
Aneksy i źródła 

2) Kaliszuk Jadwiga, Przesiedlenia ludności przez II Rzeszę i jej sojuszników, Lublin 1974.

3) Kiełboń Janina, Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym na Majdanku – 1943, Lublin 2006. 

4) Klukowski Zygmunt, Terror niemiecki w Zamojszczyźnie 1939–1944, Zamość 1945.

5) Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939–1944, Zamość 1946.

6) Klukowski Zygmunt, Niemcy i Zamojszczyzna 1939–1944, Zamość 1946.

6) Klukowski Zygmunt, Dywersja w Zamojszczyźnie 1939-1944

7) Kozaczyńska Beata, Losy dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego w latach 1943-1945,Siedlce 2006.

Autorka w bibliografii do książki wymienia:
Źródła archiwalne,
Źródła drukowane
Pamiętniki i wspomnienia
Relacje i wywiady
Opracowania zwarte:
Ausz Zbigniew, Działalność służby zdrowia AWZ-AK na terenie powiatu siedleckiego w latach 1939 – 1945, Siedlce – Warszawa 2001
Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu (red. T. Strzembosz), Lublin 1993
Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy , Nie oszczędzać Polski, Warszawa 1965
Doroszu Tadeusz, Konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1940 – 1944, Siedlce 2004
Fajkowski Józef, Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1972
Gmitruk Janusz, Powstania Zamojskie, Warszawa 2003
Gumkowski Janusz, Młodzież polska podczas okupacji 1939 – 1945, Warszawa 1966
Gumkowski Janusz, Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1963
Roman Hrabar, Hitlerowski rabunek dzieci polskich (1939-1945), Katowice, 1960
Roman Hraba, Przeciwko światu przemocy, Katowice, 1960
Roman Hraba, Tokarz Zofia, Wilczur Jacek E., Czas niewoli, czas śmierci, Warszawa 1979
Jasiński Józef, Z dziejów polskiej spółdzielczości spożywczej podczas II wojny światowej, Warszawa 1965
Jastrzębowski Wacław, Gospodarka niemiecka w Polsce 1939 -1944, Warszawa 1946
Kajtel Henryk, Hitlerowski obóz przesiedleńczy w Zamościu, Biłgoraj 2003
Kiełbon Janina, Migracje ludności w dystrykcie lubelskim w latach 1939 – 1944, Lublin 1995
Klukowski Zygmunt, Zbrodnie niemieckie w Zamojszczyźnie, Warszawa 1947
Kroll Bogdan, Rada Główna Opiekuńcza 1939 – 1945, Warszawa 1985
Kubica Helena, Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942 – 1943, Oświecim – Warszawa 2004
Leś Ewa, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001
Łuczak Czesław, Zagłada, Warszawa 1989
Madajczyk Czesław, Faszyzm i okupacje 1938 -1945, t. 2 Mechanizmy realizowania okupacji, Poznań 1984
Madajczyk Czesław, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia., Warszawa 1961
Mańkowski Zygmunt, Między Wisłą a Bugiem1939 – 1944, Lublin 1978
Markiewicz Jerzy, Nie dali ziemi skąd nasz ród. Zamojszczyzna 27 IX 1942 – 31 XII 1943, Lublin 1967
Powiat siedlecki (red. Cz. Górski), Siedlce 1935
Przybysz Kazimierz, Gdy wieś ratowała życie, Warszawa 1974
Ratyńska Barbara, pół wieku w służbie narodu i idei, Warszawa 1974
Szociński Lech, Mircze. Dzieje dawne i bliskie, Mircze 2004
Wnuk Józef, Losy dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1980.
Artykuły, opracowania cząstkowe
Prasa i wydawnictwa periodyczne
Maszynopisy niepublikowane

8) Kozaczyńska Beata, Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny. Losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego 1942 – 1945, Siedlce 2011.

9) Kozaczyńska Beata, Nie było kiedy płakać. Losy rodzin wysiedlonych z Zamojszczyzny 1942-1943 tom I i II, Siedlce 2014 (wstęp, wybór i opracowanie Beata Kozaczyńska).

10) Kubica Helena, Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2004.

11) Madajczyk Czesław, Zamojszczyzna Sonderlaboratorium SS zbiór dokumentów, T. 1-2, Warszawa 1977. 

12) Wnuk Józef, Losy dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Warszawa 1980.

Autor wymienia następujące pozycje:
Autor: Roman Hrabar, Hitlerowski rabunek dzieci polskich: uprowadzanie i germanizowanie dzieci polskich w latach 1939-1945, Wydawca Śląsk, 1960
Sosnowski Kirył – Ohne Mitleid. Dziecko w systemie hitlerowskim, Warszawa Poznań 1962 Wydawnictwo Zachodnie,
Józef Wnuk, Dzieci Polskie oskarżają – Rok wydania: 1975Wydawnictwo: Wydawnictwo Lubelskie
Archiwum Główne Komisji Badan Zbrodni Hitlerowskich
Zachowane w pamięci – dzieci pokoju dzieciom wojny

Wszystkich pracowników szkoły i uczniów, którzy chcieliby przeczytać książki o w/w tematyce (i nie tylko) zapraszamy do biblioteki szkolnej (gdy już wrócimy do szkoły), gdzie można je będzie wypożyczyć i poszerzyć swoją wiedzę na temat Patrona Szkoły.