Książkowe prezenty cd. – biografie

Jeśli nadal nie wiecie, jaką książkę sprezentować najbliższej osobie, podpowiadamy. Tym razem proponujemy biografie.

1) Agnieszka Dauksza “Jaremianka. Biografia”
Dauksza o Marii Jaremie: kobieta awangardowa, emancypantka i autorytet. Malarka, rzeźbiarka, projektantka kostiumów i pomników. Ukochana żona Filipowicza, matka Aleksandra, siostra bliźniacza Nuny, ceniona przyjaciółka m.in. Różewiczów, Sternów, Przybosiów. W ich wspomnieniach to zachwycająca postać, która pozostawiła po sobie wrażenie niedosytu.

2) Magdalena Grochowska “W czasach szaleństwa. Hertz. Fiłosofow. Stempowski. Moltke”
Grochowska kreśli portrety myślicieli XX wieku. Hertza – pisarza i wydawcy. Publicysty Fiłosofowa, uchodźcy z Rosji bolszewickiej osiadłego w międzywojennej Warszawie. Stempowskiego, autora paryskiej “Kultury”. Arystokraty Helmutka von Moltkego, straconego w Berlinie za działalność antynazistowską. Punktem stycznym tych biografii jest Europa w kleszczach totalitaryzmów.

3) Wojciech Orliński “Człowiek, który wynalazł internet. Biografia Paula Barana”
Orliński opowiada historię człowieka, który opracował techniczne założenia internetu. Baran przewidział wideokonferencje, internetowe zakupy, a także powszechność prywatnych urządzeń interaktywnych z dostępem do wielkich baz wiedzy, dziś znanych jako laptopy i smartfony. Przewidział też związane z internetem zagrożenia dla prywatności i demokracji.

Recenzje pochodzą z czasopisma: “Książki. Magazyn do czytania”2020, nr 4 (43).