Lubelskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Jak co roku, przygotowanych zostało wiele wydarzeń związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, których inicjatorem lub współorganizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Chcemy, by historia o czynach żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego docierała do osób w różnych zakątkach naszego regionu i w różnym wieku. Staramy się korzystać z wielu opcji przekazywania wiedzy. Dlatego nie zabraknie tradycyjnej konferencji naukowej w nietradycyjnej formie (transmisja on-line), projekcji filmu w mediach społecznościowych, gry miejskiej (aplikacja na telefon) czy internetowego quizu historycznego. Tylko dzięki wiedzy każdy będzie mógł sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego należy upamiętniać Żołnierzy Wyklętych i jaki jest właściwy sposób?

1 marca 2021 r. (Lublin)

godz. 10.30  Złożenie kwiatów przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 (cmentarz przy ul. Unickiej; wejście od ul. Walecznych)
godz. 11.00  Złożenienie kwiatów pod tablicami w bramie Zamku Lubelskiego oraz pod pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym
godz. 11.30  Złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy NSZ przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych
godz. 11.45  Złożenie kwiatów pod pomnikiem Zrzeszenia WiN przy rondzie WiN
godz. 12.30  Msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych (kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19)
godz. 13.30  Apel Pamięci oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych (plac przy kościele pw. św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19)

2 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)

godz. 17.00  Konferencja popularno-naukowa: Żołnierze „Niezłomni” – historia i przywracanie pamięci
 
Konferencja zostanie przeprowadzona w trybie on-line. Facebook -> IPN Lublin

dr Daniel Piekaruś – UBP wobec podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie
Łukasz Pasztaleniec – „Wtyczki” podziemia w strukturach UBP na Lubelszczyźnie;
Artur Piekarz – Dowódcy plutonów egzekucyjnych w więzieniu na Zamku w Lublinie
dr Justyna Dudek – Amnestie 1945 i 1947 na Lubelszczyźnie;
Grzegorz Makus – Rozbicie PUBP we Włodawie 22 X 1946 r.;
dr Krzysztof Busse – Likwidacja oddziału Aleksandra Młyńskiego „Drągala” przez aparat bezpieczeństwa

2 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)

godz. 17.00  Konferencja popularno-naukowa: Żołnierze „Niezłomni” – historia i przywracanie pamięci
 
Konferencja zostanie przeprowadzona w trybie on-line. Facebook -> IPN Lublin

dr Daniel Piekaruś – UBP wobec podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie
Łukasz Pasztaleniec – „Wtyczki” podziemia w strukturach UBP na Lubelszczyźnie;
Artur Piekarz – Dowódcy plutonów egzekucyjnych w więzieniu na Zamku w Lublinie
dr Justyna Dudek – Amnestie 1945 i 1947 na Lubelszczyźnie;
Grzegorz Makus – Rozbicie PUBP we Włodawie 22 X 1946 r.;
dr Krzysztof Busse – Likwidacja oddziału Aleksandra Młyńskiego „Drągala” przez aparat bezpieczeństwa

4 marca 2021 r. (Radecznica)
Uroczystości pogrzebowe kpt. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula”

godz. 11.00  Msza św. w intencji kpt. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula” i złożenie trumny w krypcie II Inspektoratu Zamojskiego AK (bazylika oo. Bernardynów w Radecznicy)

5 marca 2021 r. (Lublin)

godz. 12.00  Msza św. w intencji mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i jego podkomendnych (kościół garnizonowy, al. Racławickie 20)
godz. 13.20  Złożenie kwiatów na symbolicznym grobie mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” (cmentarz przy ul. Białej)
godz. 14.40  Złożenie kwiatów pod pomnikiem mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” (XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, ul. Lipowa 25)

7 marca 2021 r. (Bełżyce)
 
godz. 10.30  Msza św. w intencji mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora i jego podkomendnych (kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Pl. Kościelny 7)

Wydarzenia towarzyszące:

1 marca 2021 r. (Świdnik)
 
godz. 17.00  Koncert „Chwała Bohaterom” – Zespół Forteca, Norbert „Smoła” Smoliński-Contra Mundum, Tadeusz „Tadek” Polkowski, (MOK w Świdniku, al. Lotników Polskich 24). Transmisja online: Facebook (IPN Lublin, LubelskiePL), YouTube (Świdnik Wysokich Lotów).


1–3 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
 
„Żołnierze Wyklęci – Podziemie Niepodległościowe 1944-1963”. Internetowy quiz z nagrodami, w darmowej aplikacji Quizizz.


1–8 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
 
Gra miejska „O wilkach mowa” w aplikacji Actiontrack o przygotowaniach do akcji ekspropriacyjnej oddziału ppor. AK Stanisława Łukasika „Rysia”


3 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
 
godz. 12.00  Premiera filmu „Rozkaz – rozbić więzienie!” (35 min., scenariusz i reżyseria. Przemysław Bednarczyk, zdjęcia: Wojciech Pronin, kierownik produkcji: Bartosz Bednarczyk) Facebook -> IPN Lublin i Youtube -> IPNtvPL
Filmowy dokument przedstawiający przebieg akcji rozbicia więzienia w Radomiu, przeprowadzonej przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego ps. Harnaś dnia 9 września 1945 r.


27 marca 2021 r. (Lublin)
 
godz. 9.00  X Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Żołnierzy Wyklętych
(Strzelnica Klubu Strzeleckiego „Snajper”, ul. Gospodarcza 27 w Lublinie; organizatorzy KS Snajper, TG Sokół w Lublinie, GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ)


 

Organizatorzy:

  • Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka
  • Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski
  • Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
  • Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie – Marcin Krzysztofik
  • Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk
  • Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie – płk Tadeusz Nastarowicz